หนองคาย น้ำโขงยังสูงเทศบาลเร่งสูบน้ำ

            ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังคงสูง เทศบาลยังต้องปิดประตูน้ำและเร่งสูบออกด้วยเครื่องสูบน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตอนใน และเป็นการพร่องน้ำรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกมาใหม่

สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย  เริ่มทรงตัวและลดลงเล็กน้อย ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่ระดับ 11.32 เมตร ลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 40 ซม. ต่ำกว่าตลิ่ง 88 ซม. แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่ และยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

จากระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังคงสูงถึง 11.32 เมตร น้ำโขงยังซึมเข้าตามรอยแยกและรอยต่อของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ทางเทศบาลเมืองหนองคายยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง 6 ประตู ปิดไปตั้งแต่เมื่อวันที่ (2 สิงหาคม 2561) ได้เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ขนาดท่อ 60 ซม. จำนวน 2 เครื่อง ที่มีการติดตั้งถาวรอยู่ปากประตูระบายน้ำหลักที่ชุมชนวัดธาตุ และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว และ 12 นิ้วจำนวน 3 เครื่องที่ปากประตูระบายน้ำชุมชนสระแก้ว โดยเร่งสูบน้ำลงในแม่น้ำโขงตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การระบายน้ำลงในน้ำโขงได้รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตอนใน และเป็นการพร่องน้ำรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกมาใหม่.

แสดงความคิดเห็น