กาฬสินธุ์ปล่อยคาราวานสิ่งของส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

คนกาฬสินธุ์แสดงพลังไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังร่วมปล่อยคาราวานรถบรรทุกสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และเงินสดนำส่งสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากจากชำรุดของสันเขื่อน ในพื้นที่เมืองสนามไช แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการ จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พ.อ.สมบัติ จินดาศรี รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกสิ่งของบริจาค  ประกอบด้วยรถบรรทุกข้าวสารรวม 7.5 ตัน จำนวน 1 คัน  รถบรรทุกเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่นอน จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกอาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม จำนวน 1 คัน เพื่อนำส่งสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก่อนที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ จากการชำรุดของสันเขื่อน ในพื้นที่เมืองสนามไช แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  จ.กาฬสินธุ์ได้จัดตั้งศูนย์เปิดรับบริจาคมาตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาชาว จ.กาฬสินธุ์ร่วมกันบริจาค ทำให้ล่าสุดมียอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,056,979  บาท และร่วมบริจาคเสื้อผ้า ที่นอน หมอน ยากันยุง พัดลม น้ำดื่มบรรจุขวด อาหารบรรจุกระป๋อง ข้าวสาร นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นอื่นๆจำนวนมาก รวม 39 รายการ เพื่อแสดงพลังให้เห็นว่าคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นคนกาฬสินธุ์ คนไทยด้วยกันหรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่กำลังประสบภัย

ด้านนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับ จ.กาฬสินธุ์ยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของที่จำเป็น และเงินสด เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้อง สปป.ลาวที่กำลังประสบภัยครั้งใหญ่ไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ โดยผู้มีจิตศรัทธา และมีความประสงค์สามารถบริจาคสิ่งของและเงินสดได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.กาฬสินธุ์ ศาลากลางชั้น 3 (หลังใหม่) ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถบริจาคเงินเข้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-12886-4  ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” ทั้งนี้ทาง จ.กาฬสินธุ์ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆและพี่น้องประชาชนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาวต่อไป

แสดงความคิดเห็น