หนองคาย น้ำโขงยังขึ้นหนุนเข้าพื้นที่ลุ่มการเกษตร

                        ระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังขึ้นต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดใหม่ของปี 2561 อีกครั้ง อีกทั้งเอ่อล้นตลิ่งและหนุนเข้าลำห้วย เข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเพิ่มมากขึ้น

                        สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช้า ๆ ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ อยู่ที่ระดับ 11.73 เมตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้ 21 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 47 ซม. ทำสถิติสูงสุดใหม่ของปี 2561 และมีแนวโน้มจะทรงตัว เนื่องจากระดับน้ำที่สถานีเชียงคาน วันนี้เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

                        น้ำโขงที่มีระดับสูงเพิ่มขึ้น ได้เอ่อเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนริมตลิ่งที่ไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยเฉพาะในเขตบ้านปากมาง ตำกองนาง อำเภอท่าบ่อ ชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และน้ำโขงยังได้หนุนเข้าลำห้วยมาง เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณบ้านดอนเขียว บ้านปากมาง ตำบลกองนาง อ.ท่าบ่อ ซึ่งชาวบ้านใช้ปลูกพริก ข้าวโพด และพืชผักหลายชนิด น้ำได้ท่วมพื้นที่บ้างแล้ว ชาวบ้านส่วนหนึ่งเก็บผลผลิตได้ทัน บางส่วนก็ต้องปล่อยให้น้ำท่วมไม่สามารถเข้าไปเก็บผลผลิตได้ โดยระดับน้ำบางช่วงสูงประมาณ 1 เมตร หากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่อีกและน้ำโขงมีระดับลดต่ำลงก็จะสามารถระบายน้ำลงในแม่น้ำโขงได้ ซึ่งจะทำให้น้ำที่ท่วมลดลงไปได้ตามลำดับ.

แสดงความคิดเห็น