ชาวสุรินทร์ ทุกภาคส่วนร่วมบริจาคเงินร่วม 5 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากการชำรุดของสันเขื่อนในเมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และรัฐบาล สปป.ลาว ได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแห่งชาติ และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อสั่งการและประสานการระดมทรัพยากรให้ความช่วยเหลือ โดยเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของที่ขาดแคลนและจำเป็น นั้น


รัฐบาลไทย โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขอให้จังหวัดที่มีความพร้อมจัดตั้ง “ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว” ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ จึงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561


วันนี้(2 ส.ค.61) ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดย นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานรับเงินบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายพิเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทั้ง 17 อำเภอ โดยมียอดเงินบริจาค รวม 456,588 บาท รวมทั้งเงินสกุลเงินลาวอีก 77,500 กีบ


ทั้งนี้ จังหวัดสุรินทร์ จะทำการโอนเงินบริจาคทั้งหมดเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” เพื่อให้รัฐบาลดำเนินการจัดส่งช่วยเหลือ สปป.ลาวต่อไป

แสดงความคิดเห็น