หนองคาย น้ำโขงสูงท่วมพื้นที่การเกษตรและดอนกลางน้ำโขง

                        ระดับน้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย ยังขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบปี 2561 ทำให้เอ่อท่วมเขื่อนป้องกันตลิ่ง พื้นที่การเกษตรที่อยู่ริมแม่น้ำโขง และยังหนุนเข้าลำห้วยสาขาที่ไม่มีประตูปิด-เปิดน้ำ เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดกับลำห้วยสาขาเป็นบริเวณกว้าง และยังได้ท่วมพื้นที่การเกษตรและที่พักของชาวบ้านที่อยู่บนดอนต่ำ-ดอนแตง ที่เป็นดอนขนาดใหญ่ของไทยเกือบทั้งดอน

                        ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับอยู่ที่ 11.52 เมตร ทำสถิติสูงสุดใหม่ของปี 2561 เทียบกับช่วงเดียวกันของเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นถึง 30 ซม. ต่ำกว่าตลิ่งเพียง 68 ซม. และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ซม. เนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนเหนือ คือที่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย วันนี้เพิ่มขึ้น 44 ซม.เช่นกัน ซึ่งจะไหลมาถึงจังหวัดหนองคายภายใน 20 ชั่วโมงนี้ ในขณะที่นายรณชัย จิตรวิเศษ ได้มีหนังสือและวิทยุด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดและพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำโขงและลำน้ำสาขาล้นตลิ่ง และได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขา ให้เก็บสิ่งของขึ้นในที่สูง และระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนการสัญจรทางเรือให้มีความระมัดระวังมากขึ้น

                        ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นและมีระดับที่สูง ได้เอ่อท่วมบันไดขึ้น-ลงและเขื่อนป้องกันตลิ่ง เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรริมแม่น้ำโขงหลายแห่งที่ลุ่มต่ำทั้งในเขตอำเภอท่าบ่อ และอำเภอเมืองหนองคาย อีกทั้งยังได้หนุนเข้าลำห้วยสาขาที่ไม่มีประตูปิด-เปิดน้ำเข้าท่วมพื้นที่เกษตรที่อยู่ติดกับลำห้วยสาขา โดยเฉพาะลำห้วยคุก ที่มีต้นกำเนิดมาจากอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ผ่านอำเภอท่าบ่อ และอำเภอเมืองหนองคาย ก่อนไหลลงแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย กับตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ น้ำโขงได้หนุนไหลเข้าในลำห้วยคุก แล้วเอ่อล้นลำห้วยที่ลุ่มต่ำเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดกับลำห้วยเป็นบริเวณกว้าง และหากมีฝนตกลงมาในพื้น ก็จะทำให้พื้นการเกษตรถูกน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้น

                        น้ำโขงที่มีระดับสูงนอกจากจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขงในจุดที่ลุ่มต่ำแล้ว ยังได้ท่วมพื้นที่การเกษตรและที่พักของชาวบ้านที่อยู่บนดอนต่ำ-ดอนแตง เกือบทั้งดอน ซึ่งเป็นดอนขนาดใหญ่ของไทย ในเขตตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ชาวบ้าน ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ และจาก ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย จำนวนกว่า 400 ครอบครัว ที่เข้าไปปลูกพืชผลทางการเกษตร หลายชนิด ทั้งพุทรา มะเขือ พริก และยาสูบ ระดับน้ำที่ท่วมสูงสุดกว่า 3 เมตร โดยเฉพาะในส่วนท้ายของดอน ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ไปทำการเกษตรบนดอนดังกล่าว ต้องขนย้ายเครื่องยนต์และเครื่องมือทางการเกษตรกลับขึ้นฝั่ง ก่อนที่จะถูกน้ำท่วมเสียหาย และมานั่งติดตามสถานการณ์น้ำโขงอยู่ริมฝั่ง ในขณะที่บางคนที่พื้นที่เกษตรอยู่ตอนในพื้นที่การถูกท่วมเป็นบางส่วนหรือท่วมไม่สูง ก็ได้ขับเรือฝ่ากระแสน้ำที่เชี่ยวไปกับครอบครัว หรือกับสุนัขคู่ใจ เข้าไปดูพื้นที่พักและพื้นที่การเกษตรของตนเองด้วยความเป็นห่วง และเก็บพืชผลการเกษตรเท่าที่จะเก็บได้ข้ามกลับมาขายด้วย.

แสดงความคิดเห็น