กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวเร่งพร่องน้ำรองรับน้ำหลากจากเขาภูพาน

จังหวัดกาฬสินธุ์ เริ่มแผนพร่องน้ำออกเขื่อนลำปาวในระบบขั้นบันได จากเดิมวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. จะไต่ระดับเพิ่มเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งจะเป็นการรองรับมวลน้ำจากเทือกเขาภูพานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำมากกว่า 500ล้าน ลบ.ม. ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังนาข้าวเริ่มลดลงในหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอาทิ ชลประทานจังหวัด ผอ.เขื่อนลำปาว ผอ.ชลประทาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งที่ประชุมได้นำเสนอให้ทำการเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากเขื่อนลำปาวลงลำน้ำปาว ซึ่งแต่เดิมเขื่อนได้ระบายลงวันละ ล้าน ลบ.ม.แต่จากสถิติของชลประทานพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลอีกทั้งความกว้างใหญ่ของเขื่อนลำปาวจะรองรับน้ำจากเทือกเขาภูพาน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน จึงจะเริ่มทำการพร่องน้ำระบบขั้นบันได

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า แผนพร่องน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมที่ประชุมมีมติระบายน้ำออกจากเขื่อนลำปาว จากเดิมวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. แต่จะมีการเพิ่มการระบายเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 15 ล้าน ลบ.ม.ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากขณะนี้ฝนหยุดตกทำให้สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำเริ่มคลี่คลายและถือเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากน้ำในลำน้ำปาวยังห่างจากตลิ่ง ซึ่งก็จะไหลไปสมทบลงแม่น้ำชีก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน แต่การระบายน้ำอาจทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเดิม ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และอำเภอร่องคำ ได้สั่งการให้ทางอำเภอเตรียมการช่วยเหลือฟื้นฟู

DCIM100MEDIADJI_0039.JPG

ทั้งนี้แนวทางนั้นที่ประชุมตกลงที่จัดหาพื้นที่กาลักน้ำ หรือแก้มลิง เข้ามาเก็บกักน้ำไว้ใช้ โดยมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการซึ่งหากขาดงบประมาณ รวมถึงการซ่อมแซมถนนหรือการจ่ายเงินในด้านอื่นๆ ก็ให้แจ้งมายังอำเภอเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไปนายไกรสรกล่าว

สำหรับปริมาณน้ำเขื่อนลำปาวล่าสุดขณะนี้ มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,200 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57.24 ของความจุอ่าง ซึ่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 780 ล้าน ลบ.ม.ในส่วนของพื้นที่น้ำท่วมกว่าสองหมื่นไร่ เนื่องจากฝนหยุดตกก็เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทางจังหวัดเตรียมการที่จะเข้าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคอย่างเร่งด่วนแล้ว

แสดงความคิดเห็น