ผู้ว่า ฯ มุกดาหาร เตือน ระดับน้ำโขงจ่อวิกฤต ทะลุ 12.32 เมตร

 มุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จากระดับน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง ระดับน้ำในแม่น้ำโขงล่าสุด 12.32 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 18 เซนติเมตร ระดับวิกฤติ 12.50 เมตร ขณะที่แม่ค้าพ่อค้าตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดินเริ่มขนสิ่งของไว้ในที่สูงแล้ว


วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวตั่งเกี่ย ทำให้เกิดฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัดที่ศูนย์สำรวจอุทกวิทยามุกดาหารระดับน้ำในแม่น้ำโขงล่าสุด 12.32 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 18 เซนติเมตร ระดับวิกฤติ 12.50 เมตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จากระดับน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ด้านนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จาการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพบว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ พื้นที่ด้านบนทางตอนเหนือยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเตือนภัยประชาชนเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระดับท้องถิ่นให้เทศบาลดำเนินการแล้ว โดยในส่วนของจังหวัดได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแจ้งเตือนระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่ง ถึงนายอำเภอเมือง อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอดอนตาลแล้ว ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงล่าสุด 12.32 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 18 เซนติเมตร ระดับวิกฤต 12.50 เมตร และในขณะนี้ทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ปักธงแดงเพื่อบ่งบอกเป็นพื้นที่อันตรายแล้ว ส่วนเกาะขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงท่วมจนมิด
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จากระดับน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่ง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ จึงขอให้อำเภอที่มีพื้นที่ติดกับลำน้ำโขง แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร บริเวณตลาดอินโดจีน ให้เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะ ขณะเดียวกันทางพ่อค้าแม่ค้าตลาดอินโดจีนั้นใต้ดิน มีการขนสิ่งของไว้ในที่สูงแล้วบางส่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง


ส่วนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้การนำอวยการของ พันเอกบุญสิน พาดกลาง ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร สั่งการให้ จ.ส.อ.วิทยา มูลสาร หัวหน้าชุด ชป.รส.อำเภอดงหลวง ร่วมกับฝ่ายปกครอง พร้อมกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลพังแดง ที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำท่วมสูงเส้นทางทางสัญจรระหว่างตำบลหนองแคน ตำบลพังแดง ด้วยการขนย้ายประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกมาจากพื้นที่น้ำท่วม เพื่อไปโรงพยาบาล..

dav
แสดงความคิดเห็น