ฝนยังตกกาฬสินธุ์น้ำท่วมกระจายหลายพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามระดับน้ำในลำน้ำชีภายหลังฝนยังตกในทุกพื้นที่ ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวล่าสุดมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,093 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 55 จากปริมาณเก็บกัก และได้เริ่มพร่องน้ำลดปัญหาน้ำท่วมแล้ว

จากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในเขตเทือกเขาภูพาน ด้าน อำเภอสมเด็จ อำเภอนาคู และอำเภอเขาวง น้ำจากลำห้วยยาง ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพานและลำห้วยลำพะยัง ที่ไหลออกมาจากอ่างเก็บน้ำลำพะยัง ยังคงเอ่อเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของประชาชนและเริ่มขยายเป็นบริเวณกว้าง

ล่าสุด นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกประกาศกำชับให้ทุกอำเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำฝน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือในเขตชลประทาน เขื่อนลำปาว ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,093 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 55 เพื่อลดระดับปัญหาให้เขื่อนลำปาวเริ่มกระบวนการพร่องน้ำ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานให้องค์กรท้องถิ่นทุกอำเภอ ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางตรวจสอบความคงทนแข็งแรงโดยพื้นที่มีน้ำท่วมให้เร่งรายงานมายังอำเภอ และพื้นที่ราบลุ่มลำน้ำชีให้โดยเฉพาะอำเภอฆ้องชัย อำเภอกมลาไสยและอำเภอร่องคำ ให้ติดตามตรวจสอบพนังกั้นแม่น้ำชีและให้เสริมพนังทันทีหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่วนในเขตเทือกเขาภูพานให้ประชาชนที่เดินทางระวังปัญหาดินโคลนถล่ม

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่กาฬสินธุ์ ซึ่งเกิดจากพายุฝนที่ตกต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว 14 อำเภอ 65 ตำบล 241  หมู่บ้าน พื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วม 21,946 ไร่ ถนนได้รับความเสียหาย 60 สายทาง ซึ่งทุกหน่วยงานกำลังเร่งทำการแก้ไขอยู่ในขณะนี้

แสดงความคิดเห็น