หนองคาย พุทธศาสนิกชนไทยลาวร่วมทำบุญตักบาตร

พุทธศาสนิกชนไทย ลาว ร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เป็นที่สักการะเลื่อมใสของประชาชนสองฝั่งโขง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

เช้าวันนี้ (27 กรกฎาคม 2561) ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นวัดที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เป็นที่สักการะเลื่อมใสของประชาชนสองฝั่งโขง พุทธศาสนิกชนทั้งไทย ลาว ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แบบประเพณีโบราณ ซึ่งก่อนจะตักบาตร ได้ร่วมกันไหว้พระรับศีล และรับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น