นักเรียนนักศึกษาชาวบ้านร่วมแห่เทียนถวายวัดวันเข้าพรรษา

นักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนจากคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ไปตามถนนสายสำคัญก่อนนำไปถวายวัดต่างๆในเขตเทศบาล  

      

   วันที่ 26 ก.ค.61 เวลา 15.00 น. เนื่องจากวันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ประกอบกับเป็นอาสาฬหบูชา และเป็นวันหยุดราชการตอดต่อกัน นักเรียน นักศึกษาจึงไม่สะดวกในการจัดงานแห่เทียน เหล่าคณะครูบาอาจารย์และคุ้มวัดต่างๆ  จึงมีมติให้นักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนจากคุ้มวัดเหนือ วัดกลาง วัดใต้ ได้จัดพิธีแห่เทียนก่อนกำหนดในวันนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนได้เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรม สืบทอดตามประเพณีอันดีงาม วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ประจำวัดในฤดูฝนนาน 3 เดือนโดยไม่ให้ค้างแรมที่อื่น เพื่อไม่ให้พระภิกษุเดินทางไปเหยียบต้นข้าวและพืชอื่นๆของชาวบ้านเสียหาย ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของวันที่ 28 ก.ค.61 นักเรียนนักศึกษา ต่างพร้อมใจกันหล่อเทียนพรรษาอย่างสวยงามจากนั้นก็ได้ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปตามถนนสายสำคัญในเขตเทศบาลเพื่อนำอัฏฐบริขาลไปทอดถวายพระตามวัดต่างๆ จำนวน 3 วัด ในเขตเทศบาลตำบลบึงกาฬ เพื่อใช้ในช่วงเข้าพรรษา  และประชาชนส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสวันนี้ละเลิกอะบายมุขต่างๆ เข้าวัดทำบุญ รักษาศิล เช่น งดเว้นสุรา งดฆ่าสัตว์  เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานที่สืบทอดกันมายาวนานาน นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย          

แสดงความคิดเห็น