บุรีรัมย์ติวเข้มป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กสตรีแลครอบครัวหวังสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองฝาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว หวังสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาในพื้นที่
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองฝาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง จัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ที่หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีนายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ พ่อ แม่ และลูก ในตำบลเมืองฝาง 40 ครอบครัว จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความตระหนัก และความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งให้ความรู้แก่เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และเพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่าย เฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่


นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และขยายวงกว้างขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนในครอบครัว จากสถิติมักเกิดจากการกระทำจากผู้ชาย กระทำในรูปแบบทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางวาจา และทางเพศ เช่น การทำร้ายร่างกาย การบังคับจิตใจ การข่มขู่ การใช้วาจาด่าให้เจ็บช้ำน้ำใจ การควบคุมกักขัง การข่มขืนกระทำชำเรา และการกระทำอนาจาร

แสดงความคิดเห็น