นพค.24 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

มุกดาหาร หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พลตรี กิตติพงศ์ กาณจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เปิดกรวยถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพันเอกเพชรพนม โพธิ์ชัย ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สอง-สี่) ได้นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีในการปลงผมให้แก่ผู้อุปสมบท และมอบชุดนาคให้แก่ผู้อุปสมบท จำนวน 13 รูป ซึ่งประกอบด้วยกำลังพลในหน่วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนในพื้นที่


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป
พร้อมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันในหมู่มวลพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกกลุ่ม และให้กุลบุตรทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดและซึมซับในสถาบัน ชาติ ศาสนา และซึมซับในสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ทุก ๆ พระองค์ อีกทั้งได้ใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม หรือวัดหลวงปู่จาม นั้นเป็นสายวิปัสสนากรรมฐาน โดยมีหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์ ในสมัยนั้น และมีพระปฏิบัติธรรม เช่น หลวงปู่เทสก์ เทสฺรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น มาปฏิบัติธรรม ณ วัดแห่งนี้อีกด้วย…

แสดงความคิดเห็น