ยโสธรปริมาณน้ำในลำห้วยกัดเซาะถนนเข้าหมู่บ้านขาด

          ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไหลทะลักเข้าตามลำห้วยสาขาและปริมาณน้ำในลำห้วยสาขาได้กัดเซาะเอาถนนทางเข้าหมู่บ้านจนขาดเป็นระยะทางยาวกว่า 10 เมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้

         หลังจากที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดยโสธรได้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและล่าสุดปริมาณน้ำได้ไหลทะลักเข้าตามลำห้วยสาขาต่างๆตามแนวแม่น้ำชีตลอดสายโดยเฉพาะลำห้วยท่าช้าง ได้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันส่งผลให้กระแสน้ำกัดเซาะเอาถนนทางเข้าหมู่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขาดเป็นระยะทางยาวกว่า 10 เมตร และกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรงจนกัดเซาะกินพื้นที่ถนนขยายออกไปเรื่อยๆรถทุกชนิดไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปมาได้จนทำให้ชาวบ้าน จำนวน 212 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว เพราะหมู่บ้านทรายงาม มีทางเข้าออกหมู่บ้านเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ซึ่งจุดที่ถนนขาดเป็นจุดที่อยู่ระหว่างกำลังมีการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยและผู้รับเหมาได้มีการทำทางเบี่ยงเอาไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมาแต่เมื่อมีปริมาณน้ำในลำห้วยท่าช้างเพิ่มขึ้นจึงได้กัดเซาะถนนจนขาดดังกล่าวโดยถนนถูกน้ำกัดเซาะจนขาดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

                         ขณะที่นายวิชัย  ไกรยราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้ประสานขอสนับสนุนเรือท้องแบนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดยโสธร จำนวน 2 ลำ พร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปคอยบริการรับ-ส่ง ชาวบ้านข้ามลำห้วยเพื่อเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตลอดทั้งวันและคาดว่าจะต้องคอยบริการรับ-ส่ง ชาวบ้านเป็นระยะเวลาอีกหลายเดือน เนื่องจากจุดที่ถนนขาดมีแนวโน้มที่จะขยายกินพื้นถนนออกไปเรื่อยๆ

แสดงความคิดเห็น