หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจงหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานสงเคราะห์บ้านเด็กชาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือน กรกฎาคม 2561

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (21 ก.ค. 61)ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2561

นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมรับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาเป็นปีที่ 20 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้ถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือน กรกฎาคม 2561 จังหวัดหนองคายจึงได้จัดกิจกรรมฯ โดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา แก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย และเด็กสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย รวม 134 คน ในครั้งนี้ขึ้น.

แสดงความคิดเห็น