บึงกาฬประชาชนจิตอาสาอำเภอศรีวิไลร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ

วันนี้ 18 ก.ค. 61 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ  นายนภดล จอมเพชร นายอำเภอศรีวิไล นำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ทั้ง 5 ตำบลของอำเภอศรีวิไล ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ด้วยการตัดหญ้าทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ขุดลอกทางน้ำไหล และปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆ ให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐภายในที่ว่าการอำเภอศรีวิไล อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอศรีวิไล ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็ไม่ย่อท้อร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอให้สะอาดน่าอยู่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน

แสดงความคิดเห็น