อุปาสมบทบวชหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 66 พรรษา

วรวุธุ โปรโมชั่น จัดพิธีอุปาสมบทบวชหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 10 ทรงมีพรพชนมยุ 66 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 9 จัดเป็นครั้งที่ 19 มีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน

วันนี้ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณลานวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานอุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงมีพระชนมยุครบรอบ 66 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวรวุธ อยู่ดี ดีเจชื่อดังของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ประธานจัดงานบวชครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จะมีพระชนมยุครบรอบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในงานนอกจากจัดพิธีอุปสมบทหมู่ และยังมีการรับบริจาคโลหิด,บริการตัดผมฟรีลนวดฝ่าเท้า และโรงทาน

หลังจากนั้น ขบวนแห่นาคทั้งนั่งหลังช้าง นั่งหลังม้า และรถม้า แห่ไปรอบๆตัวเมืองสุรินทร์ เพื่อเข้าอุปสมบทหมู่เป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งธรรมยุติ และมหานิกาย บวชเสร็จแล้ว พระภิกษุทุกองค์จะไปจำวัดต่างๆในพื้นที่ไกล้บ้าน

ในการจัดบวชหมู่เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทางนายวรวุธ อยู่ดี ดีเจชื่อดังของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ประธานจัดงานบวชครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าจะจัดเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งได้จัดมาเป็นเวลาถึง 19 ปีแล้ว ครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักาลที่ 10 และถวายเป็นประราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วย…..

แสดงความคิดเห็น