บึงกาฬเร่งระบายลำไยช่วยเกษตรกรทางภาคเหนือหวังกระตุ้นให้ราคาขยับขึ้น

ที่ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดบึงกาฬ ผนึกกำลังเร่งกระจายลำไยจำนวน 3 ตัน จากพี่น้องสมาชิกสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำมาจากแหล่งผลิตในจังหวัดทางภาคเหนือ เพื่อกระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดบึงกาฬ พร้อมส่วนราชการและประชาชนทั่วไปที่สนใจต้องการซื้อไปรับประทาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกลำไยในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ทางเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เพื่อทำให้ราคาผลผลิตลำไยของทางภาคเหนือขยับตัวเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยเพิ่มมากขึ้นและผู้บริโภคก็ซื้อลำไยในราคาที่ถูกและมีคุณภาพที่ดีโดยตรงจากเกษตรกร จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระจายลำไยผ่านเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือให้มีการระบายไปถึงผู้บริโภคในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและมีคุณภาพดี โดยจำหน่ายลำไยสดคุณภาพเกรดเอ ตะกล้าละ 3 กิโลกรัมในราคา 135 บาท และขนาด 11.5 กิโลกรัมราคา 460 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนให้การอุดหนุนกันอย่างคึกคัก..

แสดงความคิดเห็น