ศรีสะเกษ จิตอาสาทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (12 ก.ค. 61) ที่ลานคนเมือง ตรงข้ามศาลหลักเมือง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big cleaning Dayเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561โดยมีนายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเทศบาล นักเรียนนักศึกษา และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน ในตลาด สำนักงาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร และชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 47 ชุมชน พร้อมกับจัดระเบียบสายโทรศัพท์ และตู้โทรศัพท์

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

แสดงความคิดเห็น