ยโสธรปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

          จังหวัดยโสธรนำส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

          ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน บ้านโคกใหญ่ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พันเอก ฉกาจพงษ์  หงส์ทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกับได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบนและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 6,000 ต้น บริเวณโดยรอบของพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 และพสกนิกรชาวจังหวัดยโสธรจะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                      พันเอก ฉกาจพงษ์  หงส์ทอง กล่าวว่า จากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายเป็นผลให้น้ำฝนที่ตกลงมาเกิดการไหลบ่าจากที่สูงลงสู่ที่ลุ่มต่ำอย่างรวดเร็ว เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน เกิดปัญหาดินถล่ม น้ำท่วม เป็นเหตุให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาวะฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ดังนั้นการปลูกต้นไม้จึงช่วยในการยึดเกาะหน้าดินและลดการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดิน ช่วยดูดซับความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดิน อีกทั้งยังเป็นวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดยโสธร โครงการชลประทานจังหวัดยโสธรและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติฯขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561

แสดงความคิดเห็น