ทำบุญใส่บาตรเที่ยวเมืองรองดินแดนปราสาท

ชาวบ้านสระกำแพงใหญ่ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทามาร่วมกิจกรรม เปิดหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกันใส่บาตรรอบปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ดินแดนปราสาทขอมเรื่องอำนาจเมื่อสมัยพันปี ไหว้สรีระหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท เทพเจ้าอีสานใต้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ที่ วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นที่ตั้งของ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ สมัยขอมเรืองอำนาจนับเวลามากว่าพันปีแล้ว ชาวบ้านสระกำแพงใหญ่ ได้ออกมาให้การต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวปราสาทหิน รูปลักษณ์เหมือนกันกับปราสาทเขาพระวิหาร แต่มีขนาดที่เล็กกว่า หนึ่งในปราสาทขอมที่ตั้งอยู่บนเส้นทางอาระยะธรรมขอมเดินทัพสมัยโบราณ ก่อนที่จะไปสิ้นสุดที่ปราสาทนครวัต นครทม ยังประเทศกัมพูชา อันมีประวัติจำหลักที่ซุ้มประตูด้านซ้ายมือ ในชั้นที่สองของปราสาทหิน ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเที่ยวชมปราสาทกันโดยตลอด แม้จะไม่มากนัก ชาวบ้านสระกำแพงใหญ่ จึงได้จัดทำเวทีการเรียนรู้ ถอดบทเรียน ประชาคม ร่วมกันตั้งเป็น ชุมชน OTOP ของการท่องเที่ยว เริ่มต้นจาการแต่งกาย การให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว นำเข้าสถานที่แหล่งท่องเที่ยว จัดมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามจุดต่างๆ กราบสีระของหลวงปู่เครื่อง สุภัทโท ที่ผู้คนให้ความเคารพกราบไหว้ ยกให้เป็นเทพเจ้าอีสานใต้ แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พระ เณร ได้เล่าเรียนหนังสือ โดยการตั้งโรงรียนภายในวัด พัฒนาคน ให้เข้าวัดทำบุญอย่างมีสติ ไม่หลงวัตถุนิยม แต่ให้เชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า

ผลของการร่วมกันถอดบทเรียนของชุมชน โดยชุมชน ในการพัฒนาสู่ชุมชน OTOP ของการท่องเที่ยว จากที่หมู่บ้านแห่งนี้ มีปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนอย่างดีของการพัฒนาสู่หมู่บ้าน OTOP ของการท่องเที่ยว นอกจากนั้นก็จะได้จัดให้มี จุดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน อาหาร ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ที่จะนำมาแสดง มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จากนักท่องเที่ยว โดยการสร้างความประทับใจในการมาเยือนแหล่งอาระยะธรรมขอมโบราณ อันทรงคุณค่า ไปพร้อมๆ กับการรักษาให้คงไว้ สืบไป และนอกจากจะได้เดินทามาท่องเที่ยว ซึมซัมกับปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ แล้ว ยังจะได้มีดอกาสได้ร่วมทำบุญ สร้างกุศล โดยการร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ในช่วงเช้าของวันเสาร์แรก และวันเสาร์ที่3 ของเดือนด้วย ซึ่งจากนี้เชื่อว่า จะได้มีนักท่องเที่ยว ที่ทราบข่าวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มาเป็น ชุมชน OTOP ของการท่องเที่ยว จะได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันเพิ่มมากขึ้น ในเมืองรองของการท่องเที่ยวด้วย

แสดงความคิดเห็น