ศรีสะเกษ วัฒนธรรมภาคอีสาน สู่อาเซียนที่กินได้

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดมหกรรมวัฒนธรรมภาคอีสานสู่อาเซียน ที่เป็นวัฒนธรรมสามารถกินได้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างแดน นำไปสู่การพัฒนาสู่การสร้างรายได้ของประเทศ  จากแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี

วันที่  1 กรกฎาคม 2561 จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และคณะสภาวัฒนธรรมฯ ได้ให้การต้อนรับ นางเอมอร ศรีกงพาน ประธานสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ที่นำคณะสภาวัฒนธรรมจากภาคอีสาน มาร่วมประชุมสัญจร ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยาสรุปการค้า การลงทุน เชิงวัฒนธรรมของชน 4 เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ อันได้แก่ ชนเผ่าส่วย เขมร ลาว และเยอ พร้อมกับแนะนำพืชเศรษฐกิจที่กำลังโด่งดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก รู้จักจังหวัดศรีสะเกษ เป็นอย่างดีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งก็คือ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และมีประชาชน นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ที่หลั่งไหลมาจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงนี้ เพื่อมาชิม มาทาน ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่อร่อยที่สุดของทุเรียนทั่วโลก พร้อมได้เห็นต้นทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กะตาตนเองด้วย ซึ่งนี้ก็คือ วัฒนธรรมการทำมาหากินของคนศรีสะเกษ อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน

ด้าน นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทำให้คนทั่วโลกรู้จัก ในนามของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ นั้นหมายความว่า เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมกินได้ของจังหวัด กล่าวคือ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การทำมาหากิน การประกอบอาชีพ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคน 4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ซึ่งตนเปรียบได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่กินได้ จากแหล่งท่องเที่ยว จากประเพณี – วัฒนธรรม ต่างๆ สามารถนำมาเป็นการแสวงหารายได้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตนในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จะได้นำสมาชิกสภาฯ ก้าวไปสู่การสร้างรายได้จากวัฒนธรรมของชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างอาเซียน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้มีศักยภาพที่สูงมาก ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับต่างแดน และจะนำมาซึ่งรายได้สู่ชุมชนต่อไป

จากนั้น นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกเษ พร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำคณะสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน เดินทางไปชมการแสดง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 เผ่าไทย กับต่างประเทศ อันได้แก่ เวียดนาม ลาว และกัมพูชา ที่ถนนคนเดินของจังหวัดศรีสะกเษ ซึ่งมีผู้คนมาเดินจับจ่าย ซื้อหาสินค้า ทั้งสินค้าประเภทอาหาร ของฝาก สินค้าเชิงวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่มีจำหน่ายกันในทุกๆ วันอาทิตย์ โดยมีพ่อค้า – แม่ค้า มาจับจองพื้นที่วางสินค้าจำหน่ายมากกว่า 800 บูท ทุกครั้ง กลายเป็นแหล่งรวมศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ประเพณี วิถีชิวิตของคนศรีสะเกษ ที่นิยมมากในทุกวันอาทิตย์ตลอดไป

แสดงความคิดเห็น