มุกดาหาร-อบจ.ลุยเร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย

16

มุกดาหาร- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลุยเร่งซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านคำเขือง-บ้านศูนย์ไหม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จากนั้นได้เดินทางไปตรวจสอบการซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวขัว-บ้านตูมหวาน ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบาย

นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนหลายพื้นที่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนที่เกิดการชำรุดเสียหายเล็กน้อยก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น สำหรับถนนที่พบหลายเส้นทางที่เกิดการชำรุดเสียหายทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ก็ได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จไปแล้วบางส่วน อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารพร้อมเจ้าหน้าที่ก็จะได้เร่งให้การช่วยเหลือในส่วนที่เกิดการชำรุดเสียหาย เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายให้ครบทุกพื้นที่ต่อไป..

/////////////// อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร