มุกดาหาร-ระดับน้ำโขงลดลงต่อเนื่อง

11

มุกดาหาร – ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหาร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมา และจะเข้าสู่ฤดูหนาว ล่าสุดวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 อยู่ที่ 3.67 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 8.83 เมตร

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหาร มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือง เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมา และจะเข้าสู่ฤดูหนาว ล่าสุดวัดที่ศูนย์อุทกวิทยาที่ 3 ( มุกดาหาร ) อยู่ที่ 3.67 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 8.83 เมตร ระดับวิกฤติอยู่ที่ 12.50 เมตร

สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปจังหวัดมุกดาหาร มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ ชั่วโมง ….

/////////////
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร