เผาตอซังหวิดลามเข้าโรงงานตู้แช่ ระดมรถดับเพลิงวุ่น

เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ยังนิยมเผาตอซังข้าวเก่าในแปลงนา เพื่อการไถหว่านทำนาปีในรอบใหม่ ส่งผลกระทบรุกลามไปเป็นบริเวณกว้าง ไฟกำลังจะลามเข้าโรงงานผลิตตู้แช่ ที่มีถังแก๊สนับร้อย ระดมรถดับเพลิงช่วย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ที่ถนนเส้น 226 ทางหลวงแผ่นดิน บริเวณช่วงกิโลเมตร ที่ 12 – 13 บริเวณหน้าโรงงานผลิตตู้แช่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง และเป็นโรงงานสีขาว ผลิตและจำหน่ายตู้แช่ไปทั่วประเทศ และยังส่งออกไปต่างประเทศ มีคนงานหลายร้อยคน แต่ฝั่งตรงข้ามยังเป็นพื้นที่นาข้าว และขณะนี้กำลังวิกฤตเนื่องจากได้มีมือดีแอบลักลอบเผาตอซังข้าวเก่า เพื่อที่จะได้สะดวกในการไถ หว่านข้าวเปลือกในฤดูกาลใหม่ ซึ่งเป็นการปรับพฤติกรรมในการทำนาแบบใหม่ ไม่ต้องหว่านกล้า มาปักดำ อาศัยไถกลบตอซังแล้วหว่านข้าวเปลือกใหม่เลย แต่หากไม่เผาตอซังข้าวก่อน รถไถขนาดใหญ่ก็จะไถยากลำบาก เพราะตอซังยังไม่เน่าเสีย เวลาไถก็จะติดพานไถ จึงได้ใช้ให้มือดีมาแอบเผาตอซังข้าวเก่าก่อนที่จะลงมาไถ เป็นการวางแผนทำงานร่วมกัน แม้จะรู้ว่าเป็นกากระทำโดยผิดกฎหมาย แต่ก็ยังลักลอบเผากันมาตลอด ซึ่งในการเผาหากไม่ระวัง หลายครั้งที่เลยรุกลามไปสู่การเกิดแพลิงไหม้บ้านเรือน กระท่อมกลางนา และในวันนี้ เป็นการลักลอบเผาที่เกิดรุกลานเป็นบริเวณกว้างอยู่หน้าโรงงานผลิตตู้แช่ ที่เป็นโรงงานขาดใหญ่ มีกำลังผลิตมาก ซึ่งความร้อนอาจจะส่งกระทบต่อถังแก๊ส หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจจะติดไฟง่าย และอาจจะเกิดโศกนาคกรรมใหญ่ขึ้นได้

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน และผู้คนที่ขับรถผ่านเส้นทางสาย 226 ทางหลวงแผ่นดินระหว่างจังหวัดศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย ผ่านมาเส้นทางดังกล่าว พบเห็นกลุ่มควันเป็นจำนวนมาก ที่พุ่งออกมาจากการเผาตอซังข้าวข้างทาง ที่แผ่ออกไปเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการขับรถผ่านเส้นทางนี้ที่ไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนมากนักแล้ว ยังพบว่าความร้อนได้แผ่กระจายข้ามถนน ที่อาจจะส่งผลให้ไอความร้อนมีผลกระทบต่อโรงงานผลิตตู้แช่ จึงได้โทรศัพท์แจ้งเหตุที่ 191 ศูนย์ป้องกันภัยศรีสะเกษ และได้เร่งประสานมายังพื้นที่ เทศบาลตำบลกำแพง เทศบาลตำบลขะยูง เร่งนำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่ เร่งช่วยในการฉีดน้ำดับเพลิง ซึ่งพบว่ากำลังรุกลามออกไปกว้างกินพื้นที่กว่า 100 ไร่ และเมื่อสอบถามหาเจ้าของที่นาก็ไม่พบว่าใครจะอ้างตัวเป็นเจ้าของ และไม่พบว่ามีเกษตรกรรายใดอยู่ในแถบนั้นขณะเกิดเหตุ โดยเชื่อว่าอาจจะเกรงกลัวต่อความผิด เพราะภายหลังจากจุดไฟเผาตอซังแล้ว อาจจะไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงเร่งหลบหนีไปก่อน

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมให้ผู้นำเกษตรกรใน 22 อำเภอ ทุกตำบล หมู่บ้าน ได้ร่วมกันรณรงค์ให้เกษตรกร ได้มีการไถกลบตอซังข้าวเก่าที่ผ่านการเก็บเกี่ยวไปแล้ว พร้อมกับมีการหว้านพืชตระกูลถั่วเพื่อสร้างปุ๋ยสดในแปลงนา ป้องการฆ่าใส้เดือน และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน อย่างเช่นใส้เดือนก็จะทำหน้าที่เป็นรถไถที่จะพรวนดินกินและถ่ายดินออกมาเป็นปุ๋ยให้เกษตรกรในแปลงนา ซึ่งหากเผาสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อดินในแปลงนาก็จะตายไปหมด และอาจจะรุกลามต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน แต่ก็มาสวนทางกับพฤติกรรมการทำนาแบบต้องอาศัยความรวดเร็ว อ้างจะต้องไปทำอาชีพอย่างเสริม เพราะอาชีพเกษตรกรทำนาเพียงอย่างเดียวไม่พอเพียงต่อค่าครองชีพตน จึงเร่งเผาและเร่งหว่านเมล็ดพันธุ์กัน

แสดงความคิดเห็น