จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,100,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงงานด้านการประมง และทรงเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ จึงได้ร่วมจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ แม่น้ำบางขาม บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าโขลง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่า จังหวัดลพบุรี


โดยได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวม จำนวน 1,100,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว และพันธุ์ปลากราย ปลาชะโอน ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง จำนวน 100,000 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและให้ประชาชนเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////

แสดงความคิดเห็น