มุกดาหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ลุยตรวจสอบ เครื่องชั่ง-ป้ายแสดงราคาสินค้า เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม  2562 ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางจันทิภา ปัทมเสวี พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล และคณะลงพื้นที่ตรวจสอบ เครื่องชั่ง ตวงวัด หีบห่อสินค้า และการบรรจุสินค้า ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่วตวงวัด พ.ศ. 2542 และการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 เบื้องต้นพบว่าร้านค้า ส่วนใหญ่เครื่องชั่งมีความเที่ยงตรง และมีเพียง 1 ร้านค้าที่ไม่เที่ยงตรงเจ้าหน้าที่ก็ทำการปรับให้ตรง เนื่องจากมีการใช้งานระยะเวลานานเสื่อมสภาพ ส่วนการติดราคาส่วนใหญ่ก็ได้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจน


นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำงานเชิงรุก ออกตรวจตลาดทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค และป้องปรามให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด สำหรับตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ประกอบการค้าภายในตลาดจำนวน 70 ราย จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่ตาชั่งมีความแม่นยำ ผ่านมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ มีเพียง 1 ร้านค้าที่ตาชั่งเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปรับให้เที่ยงตรงตามมาตรฐาน ในส่วนสินค้าต่างๆ มีป้ายแสดงราคากำกับไว้ ซึ่งผู้ค้าทุกรายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์รับรองที่เครื่องช่าง โดยจะต้องติดไว้ทั้งสองด้าน ผู้ค้าจะต้องนำเครื่องชั่ง ตั้งไว้ในที่ที่เปิดเผย ให้ประชาชนผู้ซื้อสินค้ามองเห็นขณะชั่งน้ำหนักได้อย่างชัดเจน…


************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น