ศรีสะเกษ-ขอขมาบวงสรวงปู่นาคาธิบดี วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม

นักธุรกิจทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ขอมาบวงสรวงบูชาปู่นาคาธิบดี วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาแห่งใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีนักธุรกิจระดับประเทศ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้เดินทางมาขอประกอบพิธีไหว้บวงสรวงบูชา องค์พญานาคาธิบดี และองค์นาคี ที่อยู่ในถ้ำมหาเจดีย์ พร้อมกับ บวงสรวงบูชา พ่อปู่นาคาศรีสุโท และแม่ย่าศรีปทุมมา ที่อยู่บริเวณปากถ้ำ ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวแพร่ออกไปทั้งทางสื่อสารมวลชน และเพจเฟสบุคต่างๆ เป็นจำนวนมาก นับล้านๆ คนที่เข้าไปดู พบว่าที่วัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้ได้มีการก่อสร้าง ปั่นรูปพญานาคาธิบดี นาคี พร้อมกับ นาคาปู่ศรีสุโท และนาคีแม่ย่าศรีปทุมมา เพื่อให้เป็นที่กราบสักการะของผู้คนในแถบภาคอีสานตอนล่าง ที่อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปยัง อำเภอคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี พร้อมกับการขอจัดพิธี เปิดถ้ำนาคาธิบดี เพื่อให้ญาติโยมได้สามรถเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้นับตั้งแต่เมื่อสองเดือนที่แล้ว แม้ว่าทางวัดจะยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จดีนัก พอได้มีผู้คนที่ผ่านมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ ได้พบเห็นการก่อสร้าง ก็ได้พากันถ่ายภาพส่งเผยแพร่ออกไปก่อน จากนั้นก็มีผู้คนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงได้เปิดให้ชมได้แค่ชั้นล่าง ที่ก่อสร้างเป็นถ้ำพญานาคาธิบดี นาคีธิบดี ไปก่อน ซึ่งนอกจากที่ญาติโยมจะเดินทางมากราบไหว้แล้ว ยังได้นัดหมายกันเป็นหมู่คณะ มาขอกับทางวัด เพื่อจัดพิธีกราบไหว้ขอบวงสรวงพญาคาทุกองค์ด้วย

พระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัด เล่าว่า วัดได้ดำเนินการก่อสร้างวัดมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้วจากเงินบริจาคของญาติโยมตามกำลังศรัทธา โดยได้นำมาก่อสร้างให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงความเพียรมาหลายภพหลายชาติ จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ และมีภพหนึ่งชาติหนึ่งที่พระองค์ทรงภพชาติเป็นพญานาค จึงได้มีการก่อสร้างพญานาคไว้คู่กับองค์พระพุทธรูป ในภาพขององค์พญานาคาธิบดี คู่กับ นาคีธิบดี อยู่คนละข้างขององค์พระพุทธรูป ที่เป็นองค์ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ให้อยู่ในชั้นล่างของถ้ำที่จะสร้างเป็นพระปฐมเจดีย์ สูง 5 ชั้น โดยชั้นแรกเป็นถ้ำเป็นที่อยู่ของพญานาค ทั้ง 4 ตระกูล ตามพุทธประวัติของพญานาค ที่มีอยู่ทั้งในโลกนี้ 4 ตระกูล ชั้นที่สองจะเป็นชั้นภพภูมิของคนที่ประกอบกรรมดี ตายแล้วไปไหน ใครทำกรรมไม่มีตายแล้วเป็นเช่นไร ตามพระพุทธประวัติ ชั้นที่ 3 เป็นในส่วนของสวรรค์ ชั้นฟ้า ตามรอยพระพุทธเจ้าที่ทรงเสด็จไปทรงแสดงธรรมะให้พระบิดา -มารดา ได้ฟังธรรมะของพระองค์ ชั้นที่ 4 เป็นในส่วนของประวัติพระพุทธเจ้าในภพภูมิต่างๆ และชั้นสูงสุดชั้นที่ 5 เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขณะนี้เปิดให้ชมได้เพียงชั้นแรกเท่านั้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่ทางวัดได้เปิดให้ผู้คน ญาติโยม ได้เดินทางมาชมความงามของถ้ำพญานาค และมาร่วมทำบุญกันที่วัด มากราบไหว้ขอพรองค์พญานาคาธิบดี พญานาคีธิบดี รวมทั้ง องค์พ่อปู่นาคาศรีสุโท และแม่ย่าศรีปทุมมา ที่อยู่ด้านหน้าถ้ำ ก็ได้มีประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาขอประกอบพิธีบูชาบวงสรวงองค์พยานาคาทุกองค์ ซึ่งทางวัดก็ได้อนุญาตได้ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เครื่องเซ่นบวงสรวงบูชาจะนำมาเอง หรือให้ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นกัน

แสดงความคิดเห็น