กาฬสินธุ์-เร่งช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ยืมเงินร่วมลงทุนบริษัทน้ำตาลและถูกฟ้องร้อง

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ยืมเงินร่วมลงทุนบริษัทน้ำตาลไปลงทุนรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร และถูกฟ้องร้องทางแพ่ง จนศาลตัดสินและอยู่ระหว่างการบังคับคดี

จากกรณีเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 16 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้โควตาอ้อยส่งให้กับบริษัทน้ำตาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ เดินทางเข้าร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ โดยชาวบ้านระบุว่าได้ทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทน้ำตาลดังกล่าว แล้วนำโฉนดที่ดินและเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆมาวางเป็นหลักค้ำประกัน ก่อนที่จะยืนเงินไปลงทุนรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร เพื่อป้อนให้กับโรงงาน ซึ่งทางโรงงานจะทำการหักเงินเพื่อใช้หนี้ โดยเกษตรกรได้ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานจำนวนหลายร้อยตันเป็นเวลาหลายปี แต่หนี้สินที่ยืมมากลับไม่ลดลง แถมยังมียอดหนี้เพิ่มขึ้น และไม่มีเอกสารชี้แจงรายละเอียดใดๆ ทำให้เกษตรกรหลายรายถูกทางบริษัทดังกล่าวฟ้องร้อง กระทั่งนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์แต่งตั้งคณะทำงานและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน

ล่าสุด ที่ห้องประชุมดอกพะยอม ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยมีคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจังหวัด อัยการคุ้มครองสิทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และเร่งช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่อ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จากกรณีเกษตรกรชาวไร่อ้อย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้โควตาอ้อยส่งให้กับบริษัทน้ำตาลแห่งหนึ่ง ได้ทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทน้ำตาล แล้วนำโฉนดที่ดินมาวางเป็นหลักค้ำประกันยืมเงินไปลงทุนรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร เพื่อป้อนให้กับโรงงาน โดยมีการหักหนี้ทุกครั้ง แต่หนี้สินที่ยืมมากลับไม่ลดลง ทำให้เกษตรกรหลายรายถูกทางบริษัทดังกล่าวฟ้องร้อง จนศาลตัดสิน ถูกยึดที่นา และอยู่ระหว่างการบังคับคดีขายที่นา

ทั้งนี้ ในการช่วยเหลือในเบื้องต้น คณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาข้อมูล เอกสาร และหลักฐานที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยอ้างว่าได้ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน เพื่อนำไปหักล้างหนี้สิน และให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทำหนังสือเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาประชุมร่วมกันเพื่อไกล่เกลี่ย ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง โดยทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ยืมเงินร่วมลงทุนบริษัทน้ำตาลไปลงทุนรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร และถูกฟ้องร้องทางแพ่ง จนศาลตัดสินและอยู่ระหว่างการบังคับคดี

///////////////////

ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น