ลพบุรี-ไอเดียเจ๋งนำใบไม้มาทำเป็นภาชนะใส่อาหารเพื่อลดขยะลดโลกร้อน

ลพบุรี-เจ้าของสวนไร่นาสวนผสมพุดไอเดียร์เจ๋งโดยการนำเอาใบไม้ภายในสวนมาทำเป็นภาชนะใส่อาหารพร้อมสอนชาวบ้านให้ทำเพื่อนำไปใช้ภายในครัวเรือนเพื่อช่วยกันลดขยะและลดโลกร้อน

ที่บริเวณสวน วรรณ แจ๋วจริง โก๊ะๆ เลขที่ 333-334 บ้านหนองคูใหญ่ หมู่ที่ 1ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสวนของ นางสาวกนกวรรณ สิงห์อยู่ อายุ 41 ปี และได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติพอเพียงอย่างยั่งยืน “สกุลรักษ์”ใน สโรแกรนที่ว่า รักษ์แผ่นดิน รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ตามรอยศาสตร์พระราชา ร่วมน้อมนำพาความพอเพียงสู่วิถี แห่งชุมชน

โดยมีการพุดไอเดียขึ้นมาจากการนำเอาใบไม้ที่มีอยู่ภายในสวนจำพวกใบทองกวาว นำมาทำเป็นถ้วยจานภาชนะใส่อาหาร โดยการใช้ถ้วยจานอลูมิเนียมที่หาได้ตามท้องตลาดและราคาถูกมาเป็นแบบในการทำพร้อมทั้งใช้ความร้อนจากแสงแดดตามธรรมชาติเป็นตัวอบความร้อนเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ต้องการวิธีการทำโดยการนำเอาไปไม้ขนาดที่ใหญ่กว่าถ้วยจานที่ทำนำมาวางไว้ภายในถ้วยหรือจานแล้วนำถ้วยหรือจานมาประกบด้านบนอีกชั้นก่อนที่จะใช้ตัวหนีบโดยรอบจานหรือถ้วยก่อนที่จะนำไปวางตากแดดไว้ประมาณ1-2วัน หลังจากนั้นก็นำมาแกะออกจากแบบแล้วก็จะได้ถ้วยจานใบไม้ไว้ใส่อาหารตามที่ต้องการ  จากนั้นทางด้านเจ้าของสวนมีความคิดที่จะมีการต่อยอดนำไปใช้ภายในครัวเรือนตามหมู่บ้านและชุมชนจึงได้เชิญผู้นำชุมชนพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ได้มาทำการเรียนรู้วิธีทำจากวิทยากรให้ความรู้ที่สวนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันลดใช้ภาชนะที่ทำมาจากพลาสติกหรือกล่องโฟมเพื่อลดขยะและลดโลกร้อนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

สำหรับใบทองกวาวจัดว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์ ไม่ว่าจะใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากใบที่มีลักษณะใบที่ค่อนข้างใหญ่โดยภาชนะที่ทำจากใบทองกวาวนั้นสามารถใส่อาหารได้ทั้งของคาวและของหวาน รวมไปถึงเมนูของร้อน เมนูทอด จนไปถึงแกงแบบต่าง ๆ ถ้วยจากใบทองกวาวสามารถใส่อาหารทิ้งไว้เป็นเวลา 2-3 วันได้ไม่รั่วซึมแถมยังคงรูปทรงเดิม ไม่ย้วย ไม่แหลกสลายไปในระหว่างทางอย่างแน่นอน

ทางด้าน นายทวยเทพ  ถวัลย์ภิยโย   อายุ48ปี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการทำงานเกี่ยวกับด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ ,การอนุรักษ์ป่าไม้,การอนุรักษ์น้ำและการอนุรักษ์ดิน ตามรอยศาสตร์ของพระราชาซึ่งในวันนี้ได้มีการเปิดตัวโครงการแรกของศูนย์การเรียนรู้ด้วยการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดขยะลดโลกร้อนเนื่องจากในปัจจุบันโลกเราได้มีขยะล้นโลก ทางศูนย์จึงได้มีความคิดว่าจะทำอย่างไรจะได้มีส่วนร่วมในการลดขยะและลดโลกร้อน โดยการร่วมกันลดโฟมลดถุงพลาสติกซึ่งเป็นขยะที่ย่อยสลายยาก  ทางศูนย์การเรียนรู้จึงคิดกิจกรรมการลดขยะลดโลกร้อนขึ้นโดยการเริ่มได้ที่ตัวเราเอง จึงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ของต้นไม้ให้กับพื้นที่และให้ชาวบ้านได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ละใบไม้เนื่องจากทุกส่วนของต้นไม้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ทั้งหมดและเมื่อชาวบ้านมองเห็นคุณค่าของต้นไม้แล้วชาวบ้านก็จะไม่ตัดไม้ทำลายป่าอย่างแน่นอน

โดยก่อนกลับชาวบ้านยังได้ร่วมกันปลูกต้นทองกวาวเพื่อเพิ่มต้นไม้สีเขียวในพื้นที่และเพื่อนำเอาใบมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนเพื่อร่วมลดขยะลดโลกร้อนอีกด้วย

/////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////////

แสดงความคิดเห็น