ลพบุรี-รพ.อานันจัดประชุมทางวิชาการเรื่องรักโลกรักชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์

ลพบุรี-โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดประชุมทางวิชาการประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง รักโลกรักชีวิต เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของกองทัพบก

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดประชุมทางวิชาการประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง รักโลก รักชีวิต (SAVE WORLD FOR GOOD HEATH) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลแต่ละกลุ่มงาน ตลอดจนขยายผลให้สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดูแลผู้รับบริการให้มีความปลอดภัยยิ่งๆ ขึ้น ในฐานะเป็นโรงพยาบาลของกองทัพบก

โดยได้รับเกียรติ จากนายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ”การแพทย์ กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ” รวมถึง วิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่หลากหลาย ร่วมกันบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ ในประเด็นต่างๆ มากมาย อาทิ ยาสมุนไพรกัญชากับบัญชียาหลักแห่งชาติ ,การรักษาโรคผู้ป่วยภาวะกรดเกิน กรดไหลย้อน , การรักษาผู้ป่วยเบาหวานยุคใหม่ , การรักษาผู้ป่วยภาวะไขมันสูงในโรคไตเรื้อรัง รวมถึง การช่วยเหลือ และ การส่งต่อผู้ป่วย , การเยียวยาผู้ป่วยด้วยสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และผู้เกี่ยวข้อง จากโรงพยาบาลอานันทมหิดล และโรงพยาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ตนเองและครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

///////////////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี

แสดงความคิดเห็น