เลย-เปิดงานบุญประเพณี “บั้งไฟเอราวัณ” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอย่างยิ่งใหญ่

จ.เลย  อ.เอราวัณ  จัดงานบุญประเพณีบั้งไฟเอราวัณ” ประจำปี 2562  อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสามัคคีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และข้าราชการ

 

                                                                                                     

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 2 มิ.ย.62  ณ ณ สนามทหน้าเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย   นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ เลย เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณี บั้งไฟเอราวัณ” สืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีนายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ นายประจวบ มะปะเข  นายก อบต.ผาอินทร์แปลง นายเลิศศักดิ์ พัฒนาชัยกุล ส.สงเลย เขต นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย เขต ร่วมด้วย โดยมีขบวนแห่ 6  ขบวนยาวเหยียดตั้งแต่เวลา 13.00 น.ตั้งแต่หน้า สภ.เอราวัณถึง ทต.ผาอินทร์แปลง  มี นทท.พี่น้องประชาชนร่วมงานร่วมหมื่นคน เพื่อรอชมขบวนแห่บั้งไฟจากภาครัฐ ประชาชน อย่างตระการตาสวยงาม 

            

                                                                             

นายวิทยา   สันติกุล   นายอำเภอเอราวัณ  กล่าวว่า   งานบุญประเพณีบั้งไฟเอราวัณ ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น ที่ประชาชนทุกคนมีความภาคภูมิใจและร่วมกันจัดกันมาเป็นประจำทุกปี ตามความเชื่อของชาวอีสานว่าได้มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามประเพณีจะบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรทั่วไปทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของชาวไทยรวมถึงชาวตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ นิทานพื้นบ้าน กล่าวถึงการที่หมู่บ้านจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่องว่าพระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้เกิดฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล หากฝนจะไม่ตกตามฤดูกาล จะเกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้  ซึ่งเป็นช่วงการจัดงานคือเดือน 6 เดือน หรือเดือน พ.ค.ของทุกปี ชาวบ้านเชื่อว่ามีโลกเทวดาและโลกมนุษย์อยู่ใต้อิทธิพลของเทวดา การรำผีฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงออกทางด้านการนับถือเทวดาและเรียกเทวดาว่า แถน”  มีแถนก็มีฝนมีฟ้า หากทำให้แถนโปรดปรานมนุษย์จะมีความสุข  แสดงออกถึง วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สวยงาม  ความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งการจัดงานบุญบั้งไฟขอฝนปีนี้ได้ผลเกินคาด เนื่องจากทันทีที่ประธานลันฆ้องเปิดงานก็เกิดฝนตกหนักลงมาในงานนานกว่า ชม.

————————–///-———————–

บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย

แสดงความคิดเห็น