จัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางทะเลธุง

ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และนักท่องเที่ยวสวมเสื้อเหลืองร่วมชมมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ ส่วนภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ามกลางทะเลธุง โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางอารีย์  โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.จุมพล จุมพลภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อังษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.ทินณะรัตน์ เพ็ชรพันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างสวมเสื้อสีเหลืองเดินทางมาร่วมงานงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นท่ามกลางทะเลธุง ในงานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย

โดยก่อนพิธีเปิดงาน นางรำ จำนวน 200 คน สวมเสื้อสีเหลือง ห่มสไบแพรวา ร่วม ฟ้อนสมมา
บูชาพระธาตุยาคู อย่างพร้อมเพรียง กระทั่งมีพิธีเปิดงานเริ่มเวลา 18.25 น.พร้อมกันทั่วประเทศ โดยชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดี ผู้มาร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา  จากนั้นเป็นการแสดงมหรสพสมโภช ประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพร การแสดงชุดเทิดไท้จอมราชันย์และการแสดงโปงลางเฉลิมพระเกียรติ จากวิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

สำหรับงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22- 24 พฤษภาคม 2562 พร้อมจัดการแสดงรำถวายพระพร การแสดงโปงลาง การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ หมอลำพื้นบ้าน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทุกวัน

//////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น