ติวเข้มนักประชาชนสัมพันธ์ ธ.ก.ส. ขายสินค้าเกษตรกรลูกค้า

ธนาคารฯ ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ติวเข้มพนักงาน จาก 20 สาขา 22 อำเภอ เป็นนักประชาสัมพันธ์ วางเป้าหมายประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน จากมือเกษตรกรลูกค้า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สู่อาเซียน – สากล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิรุฬห์ แสงสุข ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรแลสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายภาพและการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงาน ธกส.ในสังกัดสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ จาก 22 อำเภอ 20 สาขา เพื่อให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ของธนาคารฯ ในการถ่ายภาพกิจกรรมของธนาคารฯ และกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ของเกษตรกร ของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ที่อยู่ตามพื้นที่ และที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก ธกส.ในการนำไปลงทุนผลิต ต้องการเพิ่มยอดการจำหน่าย การแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้ผู้คนทั่วประเทศ หรือ ทั่วโลกได้รู้จัก จากการนำภาพถ่ายสิ่งต่างๆ มาลงประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของธนาคารฯ ธกส.โดยเฉพาะในสื่อสารออนไลน์ เฟสบุ๊คของ ธกส.ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนกลางของธนาคารฯ ธกส.ด้วย

นายวิรุฬห์ แสงสุข ผู้ช่วย ผู้อำนวยการฯ กล่าวว่า ในโลกของการสื่อสารได้มีการขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งพนักงานจะต้องมีการปรับตัวให้ทัน และใช้ประโยชน์จากการสื่อสารเหล่านี้ได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการสื่อสารกิจการงานของธนาคาร เพื่อให้เข้าไปสู่เกษตรกรลูกค้าของธนาคารฯ ธกส.ในทุกระดับได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ชัดเจน และถูกต้องมากที่สุด ป้องกันข่าวอันเป็นเท็จที่จะเข้าไปสู่เกษตรกรลูกค้า อาจจะสร้างความเสียหายแก่ทั้งองค์กร และตัวเกษตรกรเองได้ พร้อมกันนี้ ก็ยังจะได้สอนเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ โอท๊อปของชุมชน ของเกษตรกร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถผลิตได้ และมีคุณภาพ นำออกมาสู่สายตาของผู้บริโภค เพื่อการจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เพราะหากเกษตรกรมีรายได้ เกษตรกรอยู่ได้ สุดท้าย เกษตรกรก็จะนำเงินมาฝากกับ ธกส. นอกจากการนำมาใช้หนี้ที่นำเงินไปเป็นทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในชุมชน หรือครัวเรือนของเกษตรกร จึงกลายมาเป็นวัฎจักรวงจร หากเกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง เกษตรกรอยู่ได้ ธกส.ก็อยู่ได้เช่นกัน และหัวใจของการขยายฐานการผลิตสินค้าก็คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกต้อง มีคุณภาพนั้นเอง

โดยการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายภาพและเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงาน ธกส.ในสังกัดสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ จาก 22 อำเภอ 20 สาขา เพื่อให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ของธนาคารฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้งจากส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ของธนาคารฯ ธกส. และสื่อมวลนชนที่เป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพในพื้นที่ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ดังกล่าว มาร่วมเป็นวิทยากรให้ตลอดทั้งวันด้วย

แสดงความคิดเห็น