อุบลราชธานี – นักกีฬาแอโรบิกมวยไทย ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี แชมป์ระดับประเทศ 7 สมัย ร่วมกันมาแก้บนรำถวายพระเจ้าปู่ตา(พระเทพวงศา) ที่บริเวณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ตา เขตเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพี่น้องชาวอำเภอเขมราฐ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมา


วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาแอโรบิกมวยไทย
ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสุนิดดา จงวิบูรณ์ ประธานชมรมฯ  นางบุญยอ สมสิน ที่ปรึกษาชมรมฯ
ว่าที่ พ.ต.ทองหยด บุญมาโฮม รองประธานชมรมฯ ได้นำนักกีฬาแอโรบิกมวยไทย ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ แชมป์ระดับประเทศ 7 สมัย
โดยมีนักกีฬาประกออบด้วย นายสมภาร หมดกรรม ,นายประเสริฐ มั่นคง ,นางสุนิดดา จงวิบูลย์ ,นางปราณี ศรีเทพ ,นางชวนพิศ หนูสิงห์ และนางจรรยง
ขงรัมย์(สำรอง) ได้ร่วมกันมารำแก้บน รำถวายพระเจ้าปู่ตา(พระเทพวงศา) ที่บริเวณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ตา เขตเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี


ทั้งนี้ นักกีฬาแอโรบิกมวยไทย ชมรมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปทำการแข่งขันงานกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และปรากฎว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงได้พากันมาแก้บน รำถวายพระเจ้าปู่ตา(พระเทพวงศา เจ้าคำผง) เพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ โดยพี่น้องชาวอำเภอเขมราฐ มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมา

ด้านนางสาวเนาวรัตน์ สายจันทา ผู้จัดการทีมและครูผู้ฝึกสอน กล่าวว่า ก่อนการเดินทางไปแข่งขันได้มีความเตรียมพร้อมและฝึกซ้อมนักกีฬาแอโรบิกมวยไทยเป็นอย่างดี และการไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นักกีฬาทุกคนพร้อมทั้งกายและใจ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และจะรักษาแชมป์ 7 สมัยให้ได้นานที่สุด

////////////////////////////////

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น