นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการ และจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลพระราชทาน ในโครงการ 1 ตำบล 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ที่ถนนเข้าหมู่บ้านขนวน ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ ซึ่งเป็นอำเภอแรกของจังหวัดในการจัดขึ้นหลังพิธีบรมราชาภิเษกทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้ง อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล ให้สำหรับแต่ละ รวมทั้งต้นไม้ ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นเฉกเช่นเดียวกับพระบารมีแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกปักษ์รักษาอาณาประชาราษฎร์ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน

ต้นไม้มงคลพระราชทาน ต้นรวงผึ้ง ที่ปลูกในครั้งนี้เป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานต้นไม้มงคล เพื่อเชิญไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์บนถนนเฉลิมพระเกียรติทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และจะขยายไปให้ครบทั้ง 26 อำเภอสำหรับถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นนี้เป็นถนนอยู่กึ่งกลางที่เชื่อมจากอำเภอภูเวียงกับอำเภอหนองนาคำโดยถนนจะเป็นเส้นทางไปสู่หาดวังหินชา ที่อยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นด้วย

แสดงความคิดเห็น