วันที่ 28 เมษายน 2562 ที่บริเวณหน้าบ้านของนายอาหมัด สุกรี เลขที่ 112 หมู่ที่ 3 บ้านกาลอ ต.กาลอ อ.รามัน ได้มีการจัดงานเข้าสุนัต (ขลิบปลายอวัยวะเพศชาย เด็กมุสลิม) มีประชาชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเจ้าของบ้าน คือนายอะหมัด สุกรี มีอาชีพเป็นควานช้าง ประจำหมู่บ้าน ได้จัดพิธีเข้าสุนัตลูกชาย คือนาย อาหาหมัด  กานูมิง อายุ 14 ปี  ซึ่งการจัดงาน ได้ทำตามประเพณีปฏิบัติแบบโบราณ ในสมัยเจ้าเมืองโกตาบารู เมื่อลูกชายมีอายุครบ 14 หรือ 15 ปี ต้องทำการเข้าสุนัต ให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม และมีการจัดงาน เพื่อแสดงศักยภาพและความยิ่งใหญ่ของเจ้าของงานและยกย่องให้ความสำคัญกับผู้ที่จะเข้าพิธีว่าเปรียบเสมือนเจ้าเมือง ที่ยิ่งใหญ่ ในวันงาน ท่ามกลางผู้คน ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของผู้เป็นบิดา มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นกลยุทธ์หนึ่ง ที่ต้องการให้เด็กที่จะเข้าพิธี ได้ลืมความกลัว การเจ็บปวดของตัวเอง ในการกระทำการเข้าสุนัต ด้วย

สำหรับงานในครั้งนี้ จะเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ปกครองของเด็กเจ้าของงาน นั้น เป็นควานช้างประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีเพื่อนฝูง ที่เป็นควานช้าง ในแต่ละถิ่น ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อทราบว่าเพื่อนในอาชีพเดียวจะมีการเข้าสุนัตลูก จึงได้นัดแนะ เดินทาง มาร่วมงานด้วยการจัดแห่ขบวนช้าง จำนวน 10 เชือก พร้อมกับการตีกลอง ซีละ ไปตามเส้นทางภายในหมู่บ้านกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้รับรู้และเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานด้วย และ เมื่อขบวนแห่มาถึง ที่บริเวณหน้าบ้านเจ้าของงาน  ได้มีการจัดพิธีร่ายรำการเล่นซีละ ตามแบบโบราณ ต่อหน้าประรำพิธี ที่มีนำไก่ย่าง มาแขวนกับต้นไผ่ ท่ามกลางคนชมเป็นจำนวนมาก  ก่อนที่จะนำลูก ไปทำพิธีขลิบปลายอวัยวะเพศ กันต่อไป

นายอะหมัด สุกรี เจ้าของงาน เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ ตนเองได้รับความร่วมมือกับประชาชนภายในหมู่บ้านและควานช้าง ที่เป็นเพื่อนอาชีพเดียว นำช้างมาจัดขบวนแห่ช้าง โดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ตนมองว่าเป็นอนุรักษ์ประเพณีนิยมในอดีต ที่นับวัน จะสูญหายไปจากพื้นที่ จึงได้คิดจัดงานในวันนี้ การจัดขบวนแห่เด็กที่จะเข้าพิธีเข้าสุนัต นั้นได้มีการจัดงานมาตั้งแต่ครั้งเจ้าเมืองโกตาบารู ครองเมืองอยู่ เมื่อถึงเวลา ที่เหมาะสม ทางเจ้าเมืองจะรวบรวมเด็กที่มีอายุเข้าเกณฑ์ มาจัดงาน เพื่อให้ขวัญกับเด็ก ที่ยอมความเจ็บปวด เพื่อรับการทำพิธีเข้าสุนัต และถือว่า เด็กเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญในงานด้วย

สำหรับพิธีการเข้าสุนัต ถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนมุสลิม ถือกันว่าคนมุสลิมที่แท้จริงต้องเข้าสุนัต และเป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กผู้ชายชาวมุสลิมจะต้องผ่านให้ได้ พิธีเข้าสุนัตของเด็กไทยมุสลิม ซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่า “คีตาน” ภาษามลายูเรียก “มาโซะยาวี” ส่วนคนไทยโดยทั่วไปเรียกว่าพิธีเข้าสุนัต หมายถึงการขลิบปลายอวัยวะเพศของเด็กชายไทยมุสลิม โดยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น จะนิยมทำพิธีเมื่ออายุ ย่างเข้า 14 หรือ 15 ปี ส่วนในเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอารเบีย นั้น จะกระการขลิบ เด็กผู้ชาย หลังจากคลอดออกมาประมาณ 5-7 วัน ด้วยเหตุผลว่า เด็กที่ยังไม่ขลิบ ไม่สามารถที่จะนำเด็กเข้าไปในมัสยิดได้

/////////////////////

อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา

แสดงความคิดเห็น