วันที่ 21 เมษายน 2562 นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายก.อบจ.บึงกาฬ และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และชาว สปป.ลาว จำนวนมาก ร่วมสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ที่นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวลาว เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตลอดสองฝั่งแม่น้ำโขง ต่างให้ความเคารพนับถือมาแต่โบราณ หลวงพ่อพระใหญ่ วัดโพธาราม บ้านท่าไคร้ ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่เล่ากันว่าราว 200 กว่าปีก่อน ชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองยศ หรือยโสธร บุกเบิกป่าทึบแล้วพบหลวงพ่อพระใหญ่ ในสภาพมีเถาวัลย์ปกคลุมรกรุงรังและพระเกศหัก จึงช่วยกันบูรณะเสริมพระเกศขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ และฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบสร้างเป็นวัดขึ้น ขณะนี้พระอุโบสถทีประดิษฐานหลวงพ่อพระใหญ่อยู่ในระหว่างการบูรณะก่อสร้างหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิม หลวงพ่อพระใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 2 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว สูง 3 ศอก 1 คืบ ศิลปะสมัยล้านช้าง แสดงถึงสายสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมสองฝั่งโขง

พุทธศาสนิกชนมักไปกราบไหว้บูชาตั้งจิตอธิษฐานขอพร ขอให้ทำสิ่งใดๆ ได้สำเร็จ เช่น การสอบเข้าเรียน การเข้าทำงานหรือแม้การขอมีบุตร เมื่อได้สมหวังตามที่ขอพรเอาไว้ ก็จะบูชาเอาบั้งไฟ 9 ดอกไปจุดถวายหลวงพ่อพระใหญ่ ณ จุดที่เตรียมไว้ข้างอุโบสถ.

สำหรับการสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ นั้น ผู้ชายสามารถเข้าไปสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ได้ภายในอุโบสถ ส่วนผู้หญิงไม่อนุญาตให้เข้าไปสรงน้ำในอุโบสถ แต่เจ้าหน้าที่ได้ทำบันไดเทียบข้างอุโบสถไว้ให้ขึ้นไปสรงน้ำผ่านท่อที่จัดเตรียมไว้ให้ หรือจะสรงน้ำที่องค์หลวงพ่อพระใหญ่องค์จำลอง ที่ประดิษฐานอยู่นอกอุโบสถก็ได้โดยทุกปีจะกำหนดให้มีการจัดงานสรงน้ำหลวงพ่อพระใหญ่ ในวันที่ 19 – 21 เม.ย. ของทุกปี ซึ่งถือเป็นงานประเพณีสรงน้ำพระ ปิดท้ายสงกรานต์ของภาคอีสาน…

แสดงความคิดเห็น