สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง)เพื่อนำไปปลูกจังหวัด

มุกดาหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง)ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำมาปลูกในจังหวัด


วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน มอบต้นไม้พระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) ให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปดูแลก่อนดำเนินการ ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรีนำผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานต้นไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อนำไปปลูก ในจังหวัด ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎร ซึ่งต้นรวงผึ้ง ที่ได้รับพระราชทาน ตาม โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ นี้ ทางจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดมุกดาหาร

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปดูแลในระยะนี้ก่อน โดยทางจังหวัดจะจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้เสนอชื่อถนน ไปแล้วก็คือถนนเลียบแม่น้ำ จากชุมชนบ้านนาโพธิ์ใหญ่ ไปตามทางหลวงชนบท ซึ่งตลอดเส้นทางนี้ ทุกภาคส่วนในจังหวัดมุกดาหาร จะช่วยกันดำเนินการถึงความปลอดภัย ความสวยงาม ไฟฟ้าแสงสว่าง และการจัดกิจกรรม เพื่อเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นอกจากนี้ทุกอำเภอ จะมีถนนโครงการรองรับคือถนน 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้เสนอชื่อถนนมาให้ทางจังหวัดเรียบร้อยแล้ว จากนี้คณะกรรมการ จะร่วมกันบูรณาการ ดำเนินการให้ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทุกสายของจังหวัด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วงของการเฉลิมฉลอง พิธีพระบรมราชาภิเษกนี้


นอกจากนี้ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณพี่น้องจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ พร้อมกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญ กับการมีส่วนร่วมของจิตอาสา 904 ขณะนี้จังหวัดมุกดาหารได้มีการตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัด เพื่อมาบริหารจัดการจิตอาสา ซึ่งได้ดำเนินการทั้งในเรื่องการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรมในช่วงเฉลิมฉลอง พิธีบรมราชาภิเษกนี้….

********************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น