จังหวัดหนองคาย จัดงานวันไหล กิจกรรมเก๋ไก๋สไตล์หนองคาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายและของชาติ

                        เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ลานวัฒนธรรม ริมแม่น้ำโขง หน้าวัดลำดวน ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันไหล กิจกรรม “เก๋ไก๋สไตล์หนองคาย” งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ที่เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

                        การจัดงานวันไหล กิจกรรม “เก๋ไก๋สไตล์หนองคาย” ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนไทย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีท้องถิ่นและของชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายและของชาติ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป การก่อเจดีย์ทราย การเล่นน้ำจากเสาต้นน้ำ การจัดถนนอาหาร การแสดงคอนเสิร์ต และการเล่นปาตี้แสง เป็นต้น ซึ่งงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. – 22.00 น. และมีไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2562.

………………………………

กำธร  กองสมบัติ /หนองคาย

แสดงความคิดเห็น