ประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประกอบพิธี บวงสรวงปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำเดือน 5 วิศุวสงกรานต์ ก่อนตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่องค์ศิวะเทพ ถวายนางรำกว่าพันคน ร่ายรำรอบปราสาท พร้อมจัดการแสดง แสง สี เสียง ตำนานการสร้างปราสาทที่ยิ่งใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันฟรี

วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ หรือชื่อเดิม หมู่บ้านมะขามป่า ตามตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษ ในปัจจุบันคือ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย วัฒนธรรมอำเภอ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงปราสาทหินอันเก่าแก่ สร้างเมื่อสมัยขอมเรืองอำนาจ ราวศัตวรรษที่ 17 หรือ กว่าพันปีมาแล้ว ตัวปราสาทเป็นหินศิลาแลง มีปรางค์ปราสาท 5 องค์ รอบด้วยระเบียงครตแบบเดียวกับปราสาทเขาพระวิหาร สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพรามหณ์ ที่เชื่อในพระศิวะ  โดยในช่วงวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ก็จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาจากปราสาทวัดสระกำแพงน้อย ที่เป็นที่ตั้งขององค์ปราสาทที่เชื่อว่าเคยเป็นอโรคยาสาร หรือ โรงพยาบาลเก่าของชาวขอม ที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ ใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ของคนสมัยนั้นได้หายจากโรคภัยต่างๆ และเมื่อตักน้ำมาแล้ว ก็จะนำมาประกอบพิธีถวายรดลงบนศิวะลึงค์ ที่อยู่ภายในองค์ปรางค์ปราสาทองค์กลาง หรือองค์ปราสาทองค์ประธาน เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนองค์ศิวะเทพ เพื่อให้ไพร่ฟ้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขสืบเรื่อยมา

โดยนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ในวันนี้ได้เป็นประธานนำพี่น้องประชาชนประกอบพิธีเซ่นไหว้องค์ปราสาท โดยการตั้งเครื่องเซ่นไหว้ แบบโบราณกาลชุดใหญ่ ก่อนที่จะมีพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ และจะมีพิธีร่ายรำถวายของนางรำกว่าพันคนในพรุ่งนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน 2562 ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศวะสงกรานต์แบบโบราณสมัยขอมเรืองอำนาจ ที่มีพระอาทิตย์ก่อนตกดินจะส่องแสงสุดท้ายตรงกับประตูทุกบานของปราสาท และในช่วงกลางวัน พระอาทิตย์ก็จะตรงกับศรีษะของทุกคนมากที่สุดกว่าทุกๆ วัน ในช่วงวันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์นี้ เป็นวันที่กำหนดเหมาะในการบูชาองค์ศิวะเทพ ยังปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่แห่งนี้ โดยวันพรุ่งนี้ 6 เมษายน 2562 นอกจากจะมีนางรำกว่าพันคนมาร่ายรำรอบปราสาทแล้ว ยังได้มีการแห่เครื่องเซ่นไหว้มาจากทุกหมู่บ้าน ตำบล ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อนำมาถวายแด่องค์ศิวะเทพ ยังปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่แห่งนี้ พร้อมกันนี้ในช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ยังได้กำหนดจัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง ชุด ศิวราตรีแห่งศรีพฤทเธศวร ตำนาน การสร้างปราสาทแห่งนี้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันฟรีด้วย

อย่างไรก็ดี เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ โดย นายบุญยัง สำแดงภัย นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ ยังได้กำหนดให้มีงาน  ย้อนรำลึกปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 เมายน 2562 จัดให้มีการแสดงสินค้าโอทอป ตลาดผ้าไหม เสื้อผ้าแซว ตลาดอาหารพื้นบ้าน สินค้าพื้นเมือง ขนมไทยๆ การแข่งขันตำข้าวซ้อมมือ การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง

แสดงความคิดเห็น