กาฬสินธุ์ยันเขื่อนลำปาวพ้นวิกฤติแล้งเตรียมปิดส่งน้ำหลังสงกรานต์

เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ยันปริมาณน้ำเพียงในช่วงหน้าแล้ง เตรียมปิดการส่งน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์ 2 เดือน เตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด  มีบ่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามจำเป็น  ขณะที่ปัจจุบันเหลือปริมาณน้ำ 585 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 29.59%

วันที่ 4 เมษายน  2561 นายสำรวย อินพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำรวจสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาว พร้อมระบุเตรียมประชุมคณะกรรมกรรมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อกำหนดห้วงเวลาหยุดการส่งน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์ และตามปฏิทินปฏิบัติของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนลำปาว

นายสำรวย อินพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  รักษาการ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า ถึงแม้ปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวปีนี้  จะน้อยกว่าปี 2561 เนื่องจากปริมาณฝนตลอดปีตกลงมาน้อย แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าเป็นห่วง และมีปริมาณมากพอต่อการกักเก็บและระบายเข้าระบบส่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรฤดูแล้งในเขตชลประทาน 5 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ คือ อ.ยางตลาด อ.ฆ้องชัย อ.กมลาไสย อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.ร่องคำ กว่า  314,300 ไร่ นอกจากนี้ยังจะส่งน้ำเข้าอ่างห้วยสีทน เพื่อผลิตน้ำประปาให้ชาวเมืองกาฬสินธุ์ รวมทั้งส่งลงไปสนับสนุนแม่น้ำชีเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ยโสธร ได้รับประโยชน์  ทั้งอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร และเพื่อการอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ ปิณฑดิษฐ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการบำรุงและรักษาเขื่อนลำปาว กล่าวว่า จากการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมา สามารถควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนลำปาวอยู่ในแผนที่วางไว้ตลอด ปีนี้จึงมีน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำทุกกิจกรรม เช่น การเกษตร การประมง การอุปโภคบริโภค  ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งสิ้นสุดการทำนาปรัง ก็จะทำการปิดน้ำเป็นเวลา 2 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดยจะเปิดระบายน้ำอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม เพื่อปรับปรุงบำรุงคลองส่งน้ำตามปฏิทินปฏิบัติ แต่จะยังคงปล่อยน้ำนอนคลอง เพื่อรักษาระบบนิเวศ และให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ได้สูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างไม่ให้ขาดช่วง

อย่างไรก็ตาม หลังเทศกาลสงกรานต์ ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจะปิดการส่งน้ำ  ในส่วนเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสียหาย โดยทำบ่อสำรองน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้จักแบ่งปัน ลดความเสียหายต่อผลผลิต โดยเขื่อนลำปาว มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 585.80 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 29.59 %  จากความจุของอ่าง 1,980 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำออกจากอ่างวัน 5.47 ล้าน ลบ.เมตร

ทั้งนี้ทางเขื่อนลำปาวได้เริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 และได้หยุดการส่งน้ำทางสปิลเวล์มาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนที่  2561 โดยได้ส่งน้ำให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง เลี้ยงกุ้ง และเพื่อการอุปโภคบริโภค ทางคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็นต้นมา ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ในเร็วๆนี้ เพื่อกำหนดวันปิดน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์ หรือต้นเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเวลา 2 เดือน

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น