สัตวแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ออกฉีดวัคซีน ตรวจรักษา ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ จากสภาพอากาศที่ร้อนระอุมากในระยะนี้ อาจะทำให้สุนัขเครียดได้ง่าย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ วัดบ้านโนนม่วง ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอภิชัย นาคีสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายพงศ์ณริศร์ บริสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ นำทีมสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ออกฉีดวัคซีน ตรวจรักษา ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ จากสภาพอากาศที่ร้อนระอุมากในระยะนี้ อาจะทำให้สุนัขเครียด อาจะส่งผลให้สุนัขหมา แมว เกิดอาการพิษสุนัขบ้าได้ง่าย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายอภิชัย นาคีสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ และปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ ได้ร่วมกันออกหน่วยให้บริการสุขภาพสัตว์ตามแผนการดำเนินงานประจำเดือน กิจกรรมหลักคือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ให้น้อยลงรวมทั้งตรวจรักษาสัตว์เบื้องต้น ซึ่งเป็นโครงการตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งขณะนี้พบว่า อากาศร้อนระอุมากในแต่ละวันอาจจะส่งผลให้สุนัขหมาแมว เกิดอาการเครียด และส่งผลให้เกิดพิษสุนัขบ้าได้ง่าย ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ทำการออกหน่วยบริการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และให้ปริมาณของสัตว์ลดน้อยลง จึงต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์ได้เน้นควบคุมประชากรแมวสุนัขในวัดในโรงเรียนและตามที่ร้องขอมา ต้องฝากไปยังผู้ที่เลี้ยงสัตว์สุนัขแมว ควรเลี้ยงอย่างรับผิดชอบมีความใส่ใจอย่าทอดทิ้งสัตว์ ดูแลพาไปฉีดวัคซีนตามวันเวลา กับ อบต. เทศบาล หรือหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ และหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงว่าผิดปกติหรือไม่ หากสงสัยให้ประสานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อจะได้สุ่มเก็บตัวอย่าง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ดี ในการออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสุนัข แมว ได้นำสัตว์เข้ามารับบริการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ระดมทีมงานเพื่อให้บริการได้ทันต่อจำนวนหมาแมวที่เจ้าของนำมาเข้ารับการผ่าตัด มาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจให้คำแนะนำในการดูแลสุนัขหมาแมว ในช่วงนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษ มีอากาศร้อนระอุมากในแต่ละวัน และฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของสุนัข แมว ที่ดูแลอยู่ในการดูแลอยู่ในขณะนี้ หากพบว่า สุนัข แมว ไม่ค่อยทานอาการ พบว่าเกิดอาการซึมๆ ไม่ขี้เล่น แววตาขวางๆ ขอให้รีบนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษา เพราะอาจจะติดเชื้อ หรือมีอาการกำเริบจากพิษสุนัขบ้า เนื่องจากอากาศร้อนมากได้

แสดงความคิดเห็น