พลตรี ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทำบุญทอดผ้าป่า สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ – เครื่องมือแพทย์ ให้กับอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ รวมยอดถึงวันนี้ ได้เงินรวม 20,840,548.15 บาท

บ่ายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ อาคารผู้ป่วยนอก – ตึกอุบัติเหตุใหม่ โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พลตรี ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ นายธงชัย เจริญพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ, นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ, นายสำเร็จ หงส์พันธุ์ อัยการศาลจังหวัดกันทรลักษ์ พี่น้องญาติธรรมชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ – เครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลขุนหาญ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมอนุโมทนา ภายหลังจากที่กระทรวงฯ ได้อนุมัติจัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลขุนหาญ แต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการรักษา ดูแลผู้ป่วย พร้อมกับเครื่องมือแพทย์ – พยาบาล ที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการช่วยกู้ชีพ ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลขุนหาญแห่งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และที่ผ่านมาได้รับรักษาดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโรงพยาบาลขุนหาญ อยู่ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา ตรงช่องพระพลัย การที่ได้รับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉินเพิ่มขึ้น นับเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชน ร่วมทั้งพระสงฆ์ ที่จะได้รับการดูแลรักษาใกล้บ้านของตนเอง จึงได้พร้อมใจกันจัดทำผ้าป่ามาทอดถวายในครั้งนี้ เป็นครั้งที่2 ซึ่ง ณ วันนี้รวมยอดผ้าป่าที่ทอดถวายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ – เครื่องมือแพทย์ ได้เงินรวม 20,840,548.15 บาท

พลตรี ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2 กองกำลังสุรนารี กล่าวว่า โรงพยาบาลขุนหาญ ได้ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวลายแดนมาโดยตลอด ที่เจ็บป่วย ไม่สบายเข้ามารักษา ซึ่งที่ผ่านมาไม่ใช้แค่การรักษาประชาชน ยังดูแลไปยังพระสงฆ์ ที่เดินธุดงค์อยู่ตามแนวชายแดน รวมทั้งพี่น้องทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเป็นไข้ป่ามารักษาเบื้องต้น และหากอาการหนักจึงจะได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือครบครัน แต่ถ้าหากวันนี้อุปกรณ์ – เครื่องแพทย์ มีพร้อมครบ คณะแพทย์ – พยาบาลก็จะได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการดูแลรักษาประชาชน ทหาร อื่นๆ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงทีเพราะใกล้บ้านตนเองที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน ตนจึงได้ตั้งกองผ้าป่า และเชิญเพื่อนๆ ทหาร พี่น้องประชาน ได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นพลังแห่งการให้ คือ พลังแห่งความสุข กันในวันนี้

นายธงชัย เจริญพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้องขอขอบคุณ พลตรี ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2 กองกำลังสุรนารี และคณะ รวมทั้งพี่น้องประชาชน ที่ได้ตั้งกองผ้าป่า และนำมาทอดถวายเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ – เครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลขุนหาญ ในวันนี้ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก การที่พี่น้องประชาน ได้มาร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นพลังแห่งการให้ คือ พลังแห่งความสุข กันใน เชื่อว่าจะเป็นผลบุญส่งให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ประกอบกิจการงานใดก็จะสำเร็จโดยพลัน ซึ่งหากยังมีพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ – เครื่องมือแพทย์ ให้กับอาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ ก็สามารถเดินทางมาร่วมบริจาคทำบุญกันได้ตลอดไป และในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนหาญ แพทย์ – พยาบาล ทุกคน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุนหาญ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศล ได้ร่วมทำบุญกันมาทั้งมาก ทั้งน้อยตามกำลังศรัทธา

แสดงความคิดเห็น