วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอบุ่งคล้า ร่วมกับ นายพีระวัฒน์ กงบุราณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองบึงกาฬ พร้อมส่วนราชการ มอบเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น ตำบลบุ่งคล้า และตำบลโคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่รัฐบาลจะสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกิน 15 ไร่/ราย  โดยแบ่งให้เจ้าของสวนยาง ผู้เช่า หรือผู้ทำสวนยาง 1,100 บาท/ไร่ แบ่งให้คนกรีดยาง 700 บาท/ไร่ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของคนกรีดยาง ตามนโยบายของรัฐบาล

นายพีระวัฒน์ กงบุราณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองบึงกาฬ กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทยสาขาเมืองบึงกาฬ ได้ร่วมกับธนาคาร ธกส.จ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวสวนยาง ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอบุ่งคล้า จำนวนเกษตรกร 1,214 ราย รวมเนื้อที่ 11,767 ไร่ คิดเป็นเงินจำนวน 21,180,744 บาท โดยเงินจะโอนเข้าระบบธนาคารภายในวันนี้ ซึ่งอำเภอบุ่งคล้า เป็นอำเภอแรก ที่สามารถี่จ่ายเงินให้กับชาวสวนยางพาราครบทุกตำบล ครบทุกราย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา นำเงินไปใช้จ่ายในด้านต่างๆ ช่วยเสริมสภาพคล่องในการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต บรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพ เพิ่มกำลังซื้อให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป

ด้านเกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอบุ่งคล้า กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อจะได้นำเงินส่วนนี้ไปไว้ใช้จ่าย หลังขาดรายได้เพราะราคายางตกต่ำมานานหลายปี รัฐบาลอุดหนุนมาก็ดีใจ ถือว่าเป็นรายได้เสริมมา..

 

มงคล เสียงใส /บึงกาฬ

แสดงความคิดเห็น